Advocatorium

Advokátní prostor

Vytvořili jsme advokátní prostor, ve kterém poskytujeme právní služby v komplexním rozsahu a na míru potřebám našich klientů.

Díky úzké spolupráci jednotlivých samostatných advokátů a spolupracujících specialistů z jiných oborů, dokážeme navrhnout optimální řešení pro jakoukoliv právní situaci.

Právní služby vykonáváme v rámci celé České republiky, po dohodě i v sídlech našich klientů. Samozřejmostí je pro nás využívání nejmodernějších technologií v oblasti komunikací, včetně zabezpečených způsobů komunikace.

Samozřejmou součástí poskytování právní pomoci našim klientům je absolutní zachování povinnosti mlčenlivosti.

Pro zabezpečení jistoty našich klientů jsme dostatečně pojištěni pro případ odpovědnosti za škodu a v případě poskytnutí právní služby nad rámec sjednaného pojištění přistupujeme k připojištění, a to na částku odpovídající objemu řešeného případu.

Naším cílem je vždy odborně, prakticky a efektivně nabídnout klientovi řešení právní záležitosti se zohledněním individuálních záměrů, časových a finančních možností.

Bude nám potěšením, když Vám budeme moci poskytnout naše právní služby a Vy se zařadíte mezi naše ostatní spokojené klienty.

Lidé

Kateřina Koberová

T: 777 884 348

E: koberova@koberova.cz

Josef Žďárský

T: 724 063 883

E: zdarsky@ak-partner.cz

Alena Řenďovská

T: 604 827 529

E: rendovska@ak-partner.cz

Optimální řešení pro jakoukoliv
právní situaci

Díky úzké spolupráci jednotlivých samostatných advokátů a spolupracujících specialistů
z jiných oborů, dokážeme navrhnout optimální řešení pro jakoukoliv právní situaci.

Kontaktujte nás