Josef Ždárský

Mgr. Josef Žďárský absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2010. V roce 2013 pak úspěšně složil advokátní zkoušku a je zapsán jako advokát u České advokátní komory. Od roku 2007 až do roku 2015 působil Mgr. Žďárský postupně na pozicích student, advokátní koncipient a advokát v advokátní kanceláři Balcar, Hrouzek, Veselý, Zelenková. Mgr. Josef Žďárský se specializuje na oblast práva obchodního a trestního. Součástí jeho praxe je mimo jiné též zastupování klientů před soudy, zpracovávání právních stanovisek, příprava smluvní dokumentace a administrace veřejných zakázek. Mgr. Žďárský hovoří anglicky a německy.

 

Mgr. Josef Žďárský v současné době poskytuje svým klientům právní služby v následujících oblastech:

  • příprava různých smluv, ať již běžných (kupní, nájemní, o dílo, mandátní apod.) či smluv zcela atypických
  • veškeré právní služby týkající se nemovitostí (byty, nebytové prostory, budovy, pozemky), jejich převodů, zastavování, zřizování věcných břemen či nájmu, a služby související s územním a stavebním řízením, kolaudací a rekolaudací staveb apod.
  • veškeré služby související se zakládáním, fungováním a správou obchodních společností, organizace valných hromad, včetně jejich vedení, provádění změn v již založených společnostech, od změn orgánů přes změny základního kapitálu až po fúze či jiné změny právní formy či po zajištění likvidace společností
  • trestní řízení – zastupování klienta ve všech stádiích trestního řízení
  • rodinné právo – zastupování klienta při rozvodu, věcech týkajících se nezletilých a zletilých dětí, vypořádání společného jmění manželů, sepis podkladů potřebných pro nesporný rozvod
  • zastupování klientů ve sporných i nesporných věcech před soudy rozhodčími orgány
  • příprava a organizace veřejných zakázek a poradenství a zastupování uchazečů o veřejné zakázky
  • správa a vymáhání pohledávek
  • dědické právo
Telefon:
Vzdělání:

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (2010)

Členství:

Česká advokátní komora (2013)