Kateřina Koberová

Před zahájením samostatné advokátní praxe JUDr. Kateřina Koberová pracovala v jedné z předních českých developerských společností na pozici firemního právníka. Od roku 2007 až 2010 Kateřina spolupracovala s českou advokátní kanceláří, kde se specializovala na poradenství zejména právnickým osobám v záležitostech obchodních závazkových vztahů, zakládání společností  a zastupování klientů v občanských soudních sporech a trestních řízeních.

JUDr. Kateřina Koberová za dobu své praxe získala rozsáhlé zkušenosti v oblastech práva obchodního, občanského, stavebního, trestního, práva cizinců, soudních a rozhodčích sporů.

JUDr. Kateřina Koberová v současné době poskytuje svým klientům právní služby v následujících oblastech:

  • příprava různých smluv, ať již běžných (kupní, nájemní, o dílo, mandátní apod.) či smluv zcela atypických
  • veškeré právní služby týkající se nemovitostí (byty, nebytové prostory, budovy, pozemky), jejich převodů, zastavování, zřizování věcných břemen či nájmu, a služby související s územním a stavebním řízením, kolaudací a rekolaudací staveb apod.
  • veškeré služby související se zakládáním, fungováním a správou obchodních společností, organizace valných hromad, včetně jejich vedení, provádění změn v již založených společnostech, od změn orgánů přes změny základního kapitálu až po fúze či jiné změny právní formy či po zajištění likvidace společností
  • zastupování klientů ve sporných i nesporných věcech před soudy rozhodčími orgány
  • zastupování klientů s cizineckým prvkem – všechny typy víz, dlouhodobých a trvalých pobytů, kompletace dokumentů pro podání žádosti k udělení víza či pobytu
  • služby související s pracovněprávní problematikou, sepisování pracovních a manažerských smluv, ukončování pracovního poměru, zaměstnávání cizích státních příslušníků
  • správa a vymáhání pohledávek
  • sportovní právo zejména se zaměřením na odpovědnost a náhradu škody ve sportu
Telefon:
Vzdělání:

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta (2005), titul Mgr.
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (2010), titul JUDr.

Členství:

Česká advokátní komora (2008)
Kárná komise České advokátní komory (2009)