Služby

Díky úzké spolupráci jednotlivých samostatných advokátů
a spolupracujících specialistů z jiných oborů, dokážeme navrhnout
optimální řešení pro jakoukoliv právní situaci.

Právní služby jsou poskytovány v následujících oblastech:

• občanské právo
• obchodní právo
• stavební právo
• trestní právo
• sportovní právo
• správní právo
• pracovní právo
• insolvenční právo
• právo nemovitostí
• rodinné právo
• cizinecké právo
• dědické právo
• právo veřejných zakázek
• právo územních samosprávných celků

Právo nemovitostí

Umíme Vám připravit právní podklady pro jakoukoliv dispozici s nemovitostí. Soustředíme se již na začátek transakce, např. jednání s realitní kanceláří o rezervační smlouvě či první schůzky s druhou stranou. Máme zájem, aby naši klienti od počátku věděli, k jakým povinnostem se zavazují a jaké plnění  mohou od svých partnerů očekávat. 

Obchodní právo

Ošetříme veškeré právní oblasti Vaší společnosti, aby se mohla nerušeně věnovat své činnosti a být v kooperaci s obchodními partnery. Umíme také ideálně nastavit vnitřní pracovněprávní prostředí společnosti.

Trestní právo

V trestních věcech projdeme s klienty při samozřejmém zachování mlčenlivosti veškeré okolnosti případu. Jednáním věnujeme tolik času, kolik případ potřebuje. Z malých detailů se mohou stát velké věci. Na obhajobu jsme vždy stoprocentně připravení, zvažujeme všechny okolnosti a žádná fakta nepodceňujeme. Síla je ve znalosti a připravenosti.

Občanské právo

Jakékoliv naše jednání je v blízkém kontaktu s právem a právo se nás ve všech konáních dotýká. V jakékoliv právní životní situaci jsme zde pro Vás. Umíme Vám poradit např. v rodinném právu, v dědictví. Sdělíme Vám zákonné možnosti řešení a společně pro Vás najdeme ideální řešení.