Spolupráce

Při řešení jednotlivých případů spolupracujeme se soudními znalci (zejména z oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí a ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení a věcí movitých, oboru soudního lékařství apod.), notáři, daňovými poradci a auditory, exekutory, pojišťovacími makléři, realitními kancelářemi, překladateli a tlumočníky.

Detektivní služby pro potřeby klientů advokátní kanceláře a ochrana osob a majetku jsou zajišťovány přes spolupracující subjekty, které provozují tento předmět činnosti. Díky úzké spolupráci s těmito subjekty jsme schopni poskytovat komplexní právní služby ve většině právních odvětví a přizpůsobit se konkrétním potřebám svých klientů.

Spolupracujeme se specialisty

a soudními znalci

Díky úzké spolupráci jednotlivých samostatných advokátů a spolupracujících specialistů
z jiných oborů, dokážeme navrhnout optimální řešení pro jakoukoliv právní situaci.

Kontaktujte nás